Osto- ja myyntiehdot

Yleiset osto- ja myyntiehdot jälleenmyyjille 1.2.2024 alkaen

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin ALCAR Finland Oy:n (myöhemmin ALCAR Finland) jälleenmyyjille toimittamiin tuotteisiin.

Tuotteiden tilaaminen

Tuotteet voidaan tilata suoraan verkkokaupasta sekä vannemyynnistä puhelimitse tai sähköpostitse. Tilausvahvistus lähetetään jälleenmyyjän antamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli hän on ilmoittanut sen tilausjärjestelmään ja pyytänyt sitä kautta vahvistuksen. Tilaajan tulee varmistaa tuotteen sopivuus ko. ajoneuvoon, esim. oikea pulttijako.

ALCAR Finland yhteystiedot:

www.alcar.fi/verkkokauppa

Vannemyynti: 010-5267 500 tai vannemyynti@alcar.fi  

Nettisivujen osoite: www.alcar.fi

Ostoehdot

Myyntihinta on osapuolten kesken sovittu hinta. ALCAR Finland pidättää oikeuden tarkistaa myyntihintaa, mikäli valuuttakurssit, rahtikulut, raaka-ainekustannukset tai muut myyjästä riippumattomat kustannukset muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta tai sopimuskauden aikana.

Mikäli tietyistä tuotteista on tehty erillinen tarjous, on se voimassa mainittuun päiväykseen asti. Jos tarjouksen päättymisaikaa ei ole erikseen ilmoitettu, on tarjous voimassa 30 vrk tarjouksen päiväyksestä. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää tietoja muutoin myyjän vahingoittamiseksi.

ALCAR Finlandilla tai jälleenmyyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus poikkeaa oleellisesti sovitusta eikä puutteita ole korjattu kohtuullisessa ajassa tai ALCAR Finland ole tarjonnut oikeaa/korvaavaa tuotetta tilalle.

Omistusoikeus tuotteista siirtyy jälleenmyyjälle, kun koko kauppasumma on maksettu, ellei asiasta ole sovittu toisin.

Kaikissa ALCAR Finlandin tuotteissa käytetään 24% arvonlisäveroa. Hinnat ovat ilmoitettu joko verollisina tai verottomina hintoina, joka näkyy erikseen.

Maksuehdot

Maksuehto on 14 päivää netto, ellei asiasta ole sovittu toisin.  Viivästyskorko on 13%. Mikäli tuotetta ei ole maksettu sovitun maksuohjelman mukaisesti, palautuu omistusoikeus ALCAR Finlandille.

Paperilaskuista ALCAR Finland perii 5,00€ alv 0% paperilaskulisän. Maksumuistutusmaksu on 10,00€ alv 0%.

Mikäli kauppahintaa ei ole maksettu sovitusti, on ALCAR Finlandilla oikeus viivyttää jatkotilauksia, kunnes koko erääntynyt summa on maksettu tai tästä annettu erillinen vakuus. ALCAR Finlandilla on oikeus pidättäytyä tilausten toimittamisesta myös silloin, jos on etukäteen tiedossa, että maksu tilauksesta tulee oleellisesti viivästymään. Tästä viivästyksestä jälleenmyyjällä ei ole oikeutta vaatia korvauksia.

Toimitusehdot

Rahtivapausraja on 4 kpl:tta teräs- tai alumiinivanteita henkilö- tai pakettiautoihin, pois lukien MAK vanteiden tehdastilaukset. Kuorma-autojen teräsvanteissa rahtivapausraja 12 kpl:tta (1 lava). Pientavaroissa rahtivapausraja on 250€ alv 0%.

Tilatut tuotteet toimitetaan suoraan ALCAR Finlandin varastosta. Jos ko. tuotteita ei ole ALCAR Finlandin varastossa, toimitetaan nämä tuotteet sovitulla aikataululla tehtaan varastosta. Tehdastilauksista veloitettava rahti on mainittu eri toimittajasta riippuen erillisessä hinnastossa.

Tuotteiden toimitusaika vaihtelee tilausajasta, tuotteiden varastosaatavuudesta sekä mahdollisista pyhäpäivistä johtuen.

Mikäli tuotteiden toimituksessa ilmenee viivästyksiä, on ALCAR Finland velvollinen ilmoittamaan niistä jälleenmyyjälle ja arvioimaan uuden toimitusaikataulun. Mikäli tavarantoimittaja ei ole täyttänyt omaa sopimustaan, ei ALCAR Finland ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvia kuluja tai menetyksiä.

Mikäli jälleenmyyjä ei ota luovutettavia tuotteita vastaan tai haluaa myöhempää toimitusta, vastaa jälleenmyyjä näistä koituvista kustannuksista.

Välilliset vahingot ja vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta

Vastuu siirtyy jälleenmyyjälle, kun tuote sopimuksen mukaisesti luovutetaan tilaajalle tai rahtiliikkeelle kuljetettavaksi jälleenmyyjälle.

ALCAR Finland ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä johtuvia välillisiä vahinkoja, kuten saamatta jäänyttä voittoa tai taloudellista seurannaisvahinkoa. ALCAR Finland ei ole vastuussa välillisistä vahingoista tai kuluista, mikäli tuotteita on käytetty käyttötarkoituksen tai tuotesoveltuvuuksien vastaisesti.

Reklamaatiot ja palautukset

Jälleenmyyjä on velvollinen tarkastamaan, että lähetys on ehjä ja kirjaamaan mahdolliset puutteet, virheet tai vauriot rahtikirjaan, sekä ilmoittamaan niistä ALCAR Finlandille välittömästi.

Kuljetusvaurioista tehtävät reklamaatiot tulee tehdä suoraan kuljetuksen hoitaneelle yhtiölle.

Palautuksista on aina sovittava etukäteen. Mikäli ALCAR Finland hyväksyy tuotteen palautuskäsittelyyn, toimittaa ALCAR Finland kirjallisen esitäytetyn palautuslähetteen. Ainoastaan tätä palautuslähetettä vastaan tuote voidaan palauttaa. Palautuslähete tulee aina liittää palautettavan tuotteen mukaan. ALCAR Finland ei hyväksy eikä hyvitä palautuksia ilman em. palautuslähetettä. Mikäli tuote palautetaan yllä mainitusta poiketen, peritään palauttajalta 50€ alv 0% selvitys- ja käsittelykuluja.

Rahdin maksaa palauttaja, mikäli palautuksen syy johtuu palauttajasta. Jälleenmyyjän palauttaessa tuotteita peritään 50€ alv 0% / lähetys käsittelykuja riippumatta palautaustavasta. Jos palautettava tuote on myyty väärin tai takuunalainen tuote, rahdin maksaa ALCAR Finland eikä erillisiä kuluja peritä.

Palautettavat tuotteet tulee olla pakattu huolellisesti ja alkuperäisiin pakkauksiin. HUOM! Vanteen etupuoli tulee aina suojata kankaalla, suojamuovilla, styroxilla tms., ei pahvia suoraan lakkapinnan päälle.

Tehdastilaustuotteita sekä tehtaalta suoratoimituksena tilattuja tuotteita ALCAR Finland ei hyväksy palautettavaksi. Jos jälleenmyyjä ei ota em. tuotteita vastaan ja tuotteet palautuvat tehtaalle, peritään näistä tuotteista rahti- ja käsittelykuluja 100€ alv 0%.

Mikäli tilattu tuote on valmistettu tai hankittu erikseen jälleenmyyjää varten tämän ohjeiden ja tarpeiden mukaan, ei tilausta ole mahdollista purkaa tai tuotetta palauttaa.

ALCAR Finland ei vastaa välillisistä kuluista, esim. vuokra-auton käytöstä tai työkuluista. Mahdolliset korvaukset tuotteista perustuvat jälleenmyyjän ALCAR Finlandille maksamaan ostohintaan.

Takuuehdot

ALCAR Finlandin maahantuomilla vanteilla on valmistajasta riippuen 1-3 vuoden pintakäsittelytakuu. Takuu korvaa tänä aikana valmistusvirheestä johtuvat pinnoitteen virheet. Takuu ei ole voimassa, mikäli vannetta ei ole pesty ja huollettu säännöllisesti tai vanteeseen on kohdistunut ulkopuolista mekaanista tai kemiallista kulumista (kiveniskut, kanttikivikosketukset, asennus ja tasapainotustyökalujen rikkoma maalipinta tai esim. voimakkaiden happopesuaineiden käyttö kuten oksaalihappo).

Vanteet tulee säilyttää oikein kausisäilytyksessä; kuivassa, tasalämpöisessä tilassa, ei suljetuissa rengaspusseissa. Muut tuotteet tulee säilyttää tasalämpöisessä tilassa kosteudelta, lialta ja pölyltä suojattuna.

Vastuu takuutapauksissa koskee vain myytyyn vanteeseen tai tarvikkeeseen kohdistuviin kuluihin. Epäsuorien seurannaisvahinkojen korvaaminen ei kuulu vanteiden tai niiden tarvikkeiden vastuun piiriin.

Takuuajat:

AEZ, DOTZ, DEZENT                               3 vuoden takuu*

MAK                                                             2 vuoden takuu*

ALCAR teräsvanteet                                2 vuoden takuu*    

MAXION                                                     2 vuoden takuu*

SSWL                                                            1 vuoden takuu*

ALCAR Sensor                                        2 vuotta tai 40 tkm

ALCAR by Schrader tunnistimet      2 vuotta tai 30 tkm

ALCAR VT56                                                1 vuoden takuu

ALCAR by Bartec TECH300                     1 vuoden takuu

ALCAR by Bartec TECH600                     1 vuoden takuu

McGard                                                        2 vuoden takuu

Athena spacerit                                            1 vuoden takuu

Muut tuotteet                                             1 vuoden takuu

 

*takuu tarkoittaa ympärivuotista pintakäsittelytakuuta.

ALCAR Finlandin edustamat vannemerkit ovat ensiluokkaisia ja ne valmistetaan ajanmukaisissa tuotantolaitoksissa laadukkaista raaka-aineista. Uusi vanne on aina poikkeuksetta tarkistettava ennen sen käyttöönottoa ja ennen siihen kohdistuvia rengastöitä. Mikäli vanne ei sovi ALCAR Finlandin tai tehtaan antamien soveltuvuusohjeiden mukaan ajoneuvoon, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi.

Vanteen takuu raukeaa välittömästi, mikäli vioittunutta vannetta korjataan. ALCAR Finland ei suosittele missään tilanteessa vanteen korjaamista turvallisuuden takaamiseksi.

TPMS / Rengaspainevalvontajärjestelmä

TPMS:n käytöstä on kerrottu asennuksessa olevan auton tiedoissa. Jokainen jälleenmyyjä/asentaja on vastuussa tarkistaa kyseessä olevan tunnistimen soveltuvuus kyseessä olevaan autoon. ALCAR Finland ei ota vastuuta ongelmista asennuksen yhteydessä.

ET-luku / Vanteen syväys

Vanneselaimen tai muun soveltuvuusluettelon antama ET:n / syväyksen sopivuus tulee aina tarkistaa. Soveltuvuudet pyritään antamaan kohtuullisten rajojen sisälle, mutta myyjän tulee aina noudattaa myyntihetkellä voimassa olevaa tieliikennelakia. Ajoneuvon raideleveyttä ei saa kasvattaa yli 15mm/vanne. Jos vanne- tai rengaskoko kasvaa, tulee nämä ottaa huomioon raideleveyttä laskettaessa. Raideleveyden muuttuessa yli 30mm, tulee ajoneuvo aina muutoskatsastaa.

Tuotteiden asentaminen

Jälleenmyyjä/asentaja on vastuussa tarkastaa tuotteen soveltuvuus sekä asianmukainen kokoonpano ja turvallisuus ennen tuotteen asentamista autoon. (Pultit, mutterit, soviterenkaat sekä TPMS –tunnistimet). Asennuksen tulee suorittaa aina ammattilainen.

Joissain tilanteissa saatetaan joutua muuttamaan tai muotoilemaan auton sisälokasuojia tai pyöränkaaria, jotta oikea vanne-rengas yhdistelmä pyörii ja liikkuu autossa ilman ongelmia.

Mikäli vanne joudutaan jostain syystä asentamaan väliaikaisesti auton alle, tulee asiasta ilmoittaa ALCAR Finlandille ennen asennusta.

Jälleenmyyjän vastuulla on ohjeistaa kuluttajaa tuotteiden käytöstä, ylläpidoista ja tuotetakuista.

Markkinointimateriaali

ALCAR Finland omistaa oikeuden markkinointimateriaaliin ja kuviin eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta. ALCAR Finland pidättää oikeuden mahdollisiin kirjoitus- ja painovirheisiin sähköisessä ja painetussa materiaalissa.

Ylivoimainen este ”Force Majoure”

ALCAR Finland ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota tai liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota maahantuoja ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna jälleenmyyjälle siitä koituvaan etuun, ALCAR Finland ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. ALCAR Finland ei ole velvollinen korvaamaan jälleenmyyjälle sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutunutta vahinkoa ja ALCAR Finland voi purkaa myös sopimuksen.

Erimielisyydet

ALCAR Finlandin ja jälleenmyyjän välille syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen kautta. ALCAR Finlandilla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaa Helsingin alioikeudessa.

 

Nämä yleiset osto- ja myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi. ALCAR Finland pidättää oikeuden muuttaa ehtoja 2 viikon kuluttua uusien ehtojen julkaisemisesta.